Portfolio

Jami Topshirilgan ishlar soni: 0

Education (129)

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city

IT (information technology) (129)

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city

Toshkent Shahar Hokimligi (52)

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city

Sardor company (62)

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city

Nurafshon smart city